Kontaktujte nás:

tel.č.: +421 948 620 190
email: info@strechask.sk

Klampiarske práce

Klampiarské práce a výrobky slúžia na prekrytie častí, ktoré klasická krytina neumožní. Pomáhajú odviezť vodu zo strechy, riešia detaily krajov, úžľabí, lemovania strešných prienikov , napojenie medzi strešnou krytinou a komínom,  alebo strešným otvorom.

Na žľaby a zvody dažďovej vody sa nepoužíva len plech ale aj tvrdený, farebne upravený plast.

Našou úlohou je výroba spomínaných klampiarských prvkov a dobrá montáž, ktorá zabezpečuje správnu funkciu celej strechy, dlhú životnosť a spokojný pohľad na vykonané dielo…

Zakázková výroba klampiarských prvkov v maximálnej dĺžke 6m.

Materiál:

-          meď

-          nerez

-          hliník

-          titán-zinok

-          pozink farebný

-          hliník farebný